เริ่มแจกจ่ายอาวุธปืน ตั้งแต่ 08.30น. - 14.00น. ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เดือน ตุลาคม 2560
ลงชื่อผู้มาขอรับปืน
เดือนตุลาคม ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 1,500 กระบอก


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ : วันที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับแทน เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีรายการ