โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระก่อน
31 ส.ค. 61
ชำระตั้งแต่
1 ก.ย. 61
ขั้นตอนการับของแถมเพิ่มเติม
(เฉพาะผู้ชำระเงินในปี 2558 )
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
เริ่มแจกจ่ายอาวุธปืน ตั้งแต่ 08.30น. - 14.00น. ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เดือน ตุลาคม 2560

ลำดับการชำระเงิน ครั้งที่ 1 ลำดับการชำระเงิน ครั้งที่ 2

ลำดับการชำระเงิน ก่อน 31 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 2

ลำดับที่ ชื่อ วันที่ ดาวน์โหลด